MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Achiziții

07 Jun 2018

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției: Licenţă AAA-03751-SQL Server Std Core 2 SL pentru implementarea Sitemului Informaţional Cod CPV: 48218000-9 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul…

18 May 2018

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției: Aparate de uz gospodăresc Cod CPV: 42215200-8 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic Procedura achiziției: Concurs prin cererea ofertelor…

18 May 2018

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției: Mape pentru arhivă Cod CPV: 22820000-4 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic Procedura achiziției: Concurs prin cererea ofertelor de…

18 May 2018

ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a Centrului de Transplant Medular (repetat) Cod CPV: 71220000-6 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic Procedura…

18 May 2018

ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Obiectul achiziției: Endoproteze de genunchi şi şold, reagenţi de laborator, consumabile medicale Cod CPV: 33140000-3 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic…

11 May 2018

ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Obiectul achizitiei: Lucrări de reparaţie a Laboratorului Analize Medicale, et. 5 al IMSP Institutul Oncologic şi lucrări de reparaţie a…

08 May 2018

INVITAŢIE DE PARTICIPARE La procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achizitiei: Lucrări de construcţie a căilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi în incinta IMSP Institutul Oncologic Cod CPV:…

24 Apr 2018

ACHIZITIE PUBLICA

Obiectul achizitiei: Piese de schimb şi consumabile necesare pentru mentenanţa dispozitivelor medicale Cod CPV: 34913000-0 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic…

24 Apr 2018

INVITAŢIE DE PARTICIPARE La procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achizitiei: Lucrări de reparaţie a sistemului de ventilare la Blocul Hematologic Cod CPV: 45453000-7 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic…

24 Apr 2018

ACHIZITIE PUBLICA

Obiectul achizitiei: Filme radiologice Cod CPV: 32354100-0 Autoritatea contractanta: IMSP Institutul Oncologic Procedura achizitiei: Cerere a ofertelor de preţuri Licitatia…